SpeakApps at EuroCall

The SpeakApps team have returned to work after a very productive visit to Groningen, the Netherlands, where we attended and participated in the Eurocall 2014 conference. The theme of Eurocall 2014 was “CALL Design: Principles and Practice”. The SpeakApps partners delivered a workshop to a large number of Eurocall participants who hailed from a wide variety of linguistic backgrounds. During the workshop participants had the opportunity to work with the SpeakApps tools, platform and open educational resource. The workshop explored how the SpeakApps tools can be used to enhance opportunities for oral production and interaction. If you would like … Continue Reading

Warsztaty „INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH”

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH organizowanych w Krakowie w dniach 19-20 września 2014 roku

Warsztaty, organizowane przez trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Jagiellońskie Centrum Językowe oraz Centrum Zdalnego Nauczania, będą poświęcone innowacyjności w zakresie metodyki nauczania oraz nowym rozwiązaniom technologicznym znajdującym zastosowanie w dydaktyce języków obcych. Celem spotkania jest skupienie się na praktyce nauczania, prezentacja nowych narzędzi i aplikacji dydaktycznych oraz projektów realizowanych obecnie w dziedzinie glottodydaktyki. Udział w spotkaniu jest szansą … Continue Reading

Come and see us at Eurocall 2014!

All of the SpeakApps partners will attend the forthcoming EuroCALL 2014 conference, an important annual event that gathers researchers, practitioners and experts of Computer Assisted LanguageLearning (CALL) from all over Europe.

Eurocall 2014

Eurocall 2014

This year, the event will be held 20-23 August at the University of Groningen (RUG), which is also a SpeakApps project partner together with The Open University of Catalonia (UOC), Dublin City University (DCU) and Jagiellonian University (JU). The theme of Eurocall 2014 is CALL Design: Principles and Practice, and the SpeakApps team is … Continue Reading

Mobile Versions of the SpeakApps Tools

We are pleased to announce the beginning of the pilot phase of mobile-compatible versions of the Langblog and Tandem tools. Our Moodle platform has also been upgraded to a version which is designed to work on mobile devices. At the moment, this means that Langblog, Tandem and our Moodle classrooms should work inside browsers on mobile devices. Browser-independent apps for different mobile devices are also in development and should be available in the near future.

Please note that these mobile versions are in the pilot phase and are in constant development. We welcome your collaboration in this effort and invite comments … Continue Reading

SpeakApps & ICICTE 2014

ICTE

ICTE

Chuir DCU páipéar de chuid SpeakApps i láthair ag comhdháil bhliantúil den ICICTE (International Conference on Information Communication Technologies in Education). Dhírigh an chomhdháil ar na próisis, teicnicí agus uirlisí a úsáidtear le timpeallachtaí foghlama oiriúnacha agus nuálacha a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí. Sa pháipéar SpeakApps pléadh fráma teoiriciúil SpeakApps agus tugadh léargas ar na torthaí a tháinig ó shuirbhéanna agus ó thaighde an tionscadail go dtí seo chomh maith. Cuireadh OER SpeakApps (Open Educational Resource) i láthair fosta. D’fhreastail rannpháirtithe ó gach cúinne den domhan … Continue Reading

Nowe horyzonty w edukacji

New HorizonsPod koniec czerwca projekt SpeakApps został zaprezentowany podczas 5. międzynarodowej konferencji
New Horizons in Education
odbywajacej sie w tym roku w Paryżu. Konferencja jest wydarzeniem, w którym biorą udział wykładowcy akademiccy, nauczyciele oraz osoby związane z edukacją. Nadrzędnym celem spotkania jest rozwój i rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej związanej najnowszymi trendami i problemami w kształceniu, prezentacja wyników badań, prowadzenie warsztatów, udział w dyskusjach oraz nawiązywanie kontaktów partnerskich pomiedzy różnymi instytucjami. W ramach konferencji przedstawiona została prezentacja pod tytułem “Langblog, Tandem and Videochat – holistic solution for teaching oral production and interaction … Continue Reading

Silver Medal at the 2014 Learning Impact Awards

linewSpeakApps was awarded a silver medal at the 2014 Learning Impact Awards
conference held in May in New Orleans, USA. These annual awards, granted
by the IMS Global Learning Consortium, are given to recognize the best innovative initiatives in technological applications that contribute to improving education worldwide.

With members including large corporations and institutions, such as IBM, Samsung, the University of Cambridge, the University of California, the Open University of Japan and the Australian Department of Education, the IMS Global Learning Consortium is a non-profit organization that seeks to foster … Continue Reading

Speakapps Platform will be temporarily unavailable on Wednesday, 2nd July

“We inform you that the SpeakApps platform will be temporarily unavailable on Wednesday, 2nd July from 9 to 14 (GMT +2) approximatively for technical improvements. We apologize for the inconvenience”

Onlinetraining SpeakApps in deutscher Sprache im Juni 2014

Am 17. Juni ist das Onlinetraining SpeakApps für Lehrende der Ruhr-Universität Bochum und der RWTH Aachen angefangen. Das Onlinetraining folgt auf aus zwei Workshops im Juni an den beiden Universitäten.

Für das Onlinetraining sind auch Interessenten von anderen Universitäten eingeladen, die an der 28. AKSTagung in Braunschweig im Februar / März 2014 teilgenommen haben, auf der das Projekt SpeakApps zwei mal präsentiert worden ist. Einmal in der Arbeitsgruppe über innovative methodisch-didaktische Ansätze für die internetgestützte Fremdsprachenlehre in der Praxis, das zweite Mal handelte es sich um einen längeren Workshop.

Das Onlinetraining dauert bis Ende Juni und … Continue Reading

Warsztaty SpeakApps na konferencji CALL-PL w Warszawie

pl-call-logo-120 (1)W pierwszych dniach czerwca w Warszawie w budynku Społecznej Akademii Nauk odbyła się druga edycja konferencji CALL-PL na temat nauczania wspomaganego komputerowo. Tematem przewodnim było zacieśnianie związków pomiędzy badaniami naukowymi, a praktyką szkolną. W pierwszym dniu konferencji odbyły się także warsztaty z obsługi narzędzi SpeakApps.Głównynacisk położony został na wykorzystanie SpeakApps Open Educational Resources w kształceniu językowym. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję sprawdzić, jak od strony uczącego się funkcjonuje LangBlog, Tandem o raz Videochat. Następnie przeszli przez krótki instruktaż obsługi narzędzi od strony nauczyciela. Ostatnim elementem było zadanie związane z wyszukiwaniem i wprowadzaniem nowych materiałów do OER. … Continue Reading