Nowe horyzonty w edukacji

New HorizonsPod koniec czerwca projekt SpeakApps został zaprezentowany podczas 5. międzynarodowej konferencji
New Horizons in Education
odbywajacej sie w tym roku w Paryżu. Konferencja jest wydarzeniem, w którym biorą udział wykładowcy akademiccy, nauczyciele oraz osoby związane z edukacją. Nadrzędnym celem spotkania jest rozwój i rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej związanej najnowszymi trendami i problemami w kształceniu, prezentacja wyników badań, prowadzenie warsztatów, udział w dyskusjach oraz nawiązywanie kontaktów partnerskich pomiedzy różnymi instytucjami. W ramach konferencji przedstawiona została prezentacja pod tytułem “Langblog, Tandem and Videochat – holistic solution for teaching oral production and interaction … Continue Reading

Silver Medal at the 2014 Learning Impact Awards

linewSpeakApps was awarded a silver medal at the 2014 Learning Impact Awards
conference held in May in New Orleans, USA. These annual awards, granted
by the IMS Global Learning Consortium, are given to recognize the best innovative initiatives in technological applications that contribute to improving education worldwide.

With members including large corporations and institutions, such as IBM, Samsung, the University of Cambridge, the University of California, the Open University of Japan and the Australian Department of Education, the IMS Global Learning Consortium is a non-profit organization that seeks to foster … Continue Reading

Speakapps Platform will be temporarily unavailable on Wednesday, 2nd July

“We inform you that the SpeakApps platform will be temporarily unavailable on Wednesday, 2nd July from 9 to 14 (GMT +2) approximatively for technical improvements. We apologize for the inconvenience”

Onlinetraining SpeakApps in deutscher Sprache im Juni 2014

Am 17. Juni ist das Onlinetraining SpeakApps für Lehrende der Ruhr-Universität Bochum und der RWTH Aachen angefangen. Das Onlinetraining folgt auf aus zwei Workshops im Juni an den beiden Universitäten.

Für das Onlinetraining sind auch Interessenten von anderen Universitäten eingeladen, die an der 28. AKSTagung in Braunschweig im Februar / März 2014 teilgenommen haben, auf der das Projekt SpeakApps zwei mal präsentiert worden ist. Einmal in der Arbeitsgruppe über innovative methodisch-didaktische Ansätze für die internetgestützte Fremdsprachenlehre in der Praxis, das zweite Mal handelte es sich um einen längeren Workshop.

Das Onlinetraining dauert bis Ende Juni und … Continue Reading

Warsztaty SpeakApps na konferencji CALL-PL w Warszawie

pl-call-logo-120 (1)W pierwszych dniach czerwca w Warszawie w budynku Społecznej Akademii Nauk odbyła się druga edycja konferencji CALL-PL na temat nauczania wspomaganego komputerowo. Tematem przewodnim było zacieśnianie związków pomiędzy badaniami naukowymi, a praktyką szkolną. W pierwszym dniu konferencji odbyły się także warsztaty z obsługi narzędzi SpeakApps.Głównynacisk położony został na wykorzystanie SpeakApps Open Educational Resources w kształceniu językowym. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję sprawdzić, jak od strony uczącego się funkcjonuje LangBlog, Tandem o raz Videochat. Następnie przeszli przez krótki instruktaż obsługi narzędzi od strony nauczyciela. Ostatnim elementem było zadanie związane z wyszukiwaniem i wprowadzaniem nowych materiałów do OER. … Continue Reading

15th Educational Technology Conference of the Irish Learning Technology Association

edtech 2014

edtech 2014

Tharla an 15ú Comhdháil den Irish Learning Technology Association, EdTech 2014 i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ar 29ú agus 30ú Bealtaine: Eurovision 2020: Technology Enhanced Learning for a New Horizon. Bhí an chomhdháil dírithe ar an tuairisc straitéiseach atá ar tí a bheith foilsithe ag an AE, ‘New Methods of Delivering  Quality in Higher Education.

Pléadh réimse leathan ollmhór teicneolaíochtaí agus cuir chuige oideolaíocha le linn na comhdhála leis an bhfoghlaim a chur chun cinn i ndisciplíní éagsúla ag an gcomhdháil. D’fhreastail taighdeoirí … Continue Reading

SpeakApps Teacher Training Course in Spanish

Debido a la gran demanda para el curso de formación de profesorado que organizamos en marzo-abril de este año, ofreceremos este curso de nuevo, ahora en lengua española.

En nuestro Curso de Formación de Profesorado en línea, que es gratuito, los participantes aprenderán a usar las herramientas de SpeakApps, así como a crear contenidos didácticos para desarrollar las habilidades de producción oral de los estudiantes durante las clases de idioma. El curso empezará el 26 de mayo y
durará tres semanas, hasta el 15 de junio.

Para inscribirse es necesario completar el formulario en línea haciendo clic aquí y nos pondremos pronto … Continue Reading

(Catalan) SpeakApps es presenta al IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament de Català

El Simposi tindrà lloc a Vic, els dies 4 i 5 d’abril de 2014, està organitzat per la Universitat de Vic conjuntament amb les institucions i organismes de Catalunya que tenen com a objectiu l’ensenyament de la llengua catalana: DGPL, DGU, Institut Ramon Llull, Xarxa Vives, IEC, CPNL i l’Ajuntament de Vic.

Els objectius del IV Simposi, entre d’altres, és oferir un espai de reflexió i de debat per conèixer la situació actual de l’ensenyament del català i intercanviar experiències vinculades a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana.

Christine Appel, directora del projecte, i Francesc Santanach, arquitecte de programari, presentaran el … Continue Reading

SpeakApps Free Online Training Course

 

post_teacher_training_krakowThe European Lifelong Learning Project SpeakApps is offering an open online training course for language teachers across Europe.

Take part in SpeakApps Online Course and:

  • Learn how to use the SpeakApps Tools which are designed to help students to speak and learn languages online
  • Design, create and share learning tasks to facilitate oral language production and interaction for your learning contexts and language(s)
  • Participate in an online community where tasks are shared and openly available through the SpeakApps Open Educational Resource (OER)
  • Gain a SpeakApps Certificate in Online Oral Language Teaching and Learning

How do … Continue Reading

OER Workshop at APAC 2014, Barcelona

apacConvention2014One more year, the SpeakApps project is participating at the Catalan Association of English Teachers (APAC) ELT annual convention. Celebrated at the Universitat Pompeu Fabra, in Barcelona, the meeting is taking place from 20th to 22nd of February and gathers together the regional community of English teachers. The APAC meeting motto for this year is English in action 21/7.  Born in 1986, APAC is an organization open to all teaching professionals of whatever sphere or level that offers several support services —magazine, forums, social networks, etc.— to … Continue Reading