Szkolenia dla nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim. Teacher training at the Jagiellonian University

post_polish_200212Dnia 7 lutego miała miejsce prezentacja projektu SpeakApps. Spotkanie odbyło się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostali na nie zaproszeni pracownicy naukowi oraz lektorzy języka polskiego jako obcego pracujący w Centrum oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Gościem specjalnym był Prof. dr hab. Władysław Miodunka – dyrektor Centrum oraz kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zagranicznych studentów uczących się języka polskiego, zaprezentowano główne założenia projektu oraz omówiono działania prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nadrzędnym celem spotkania było przybliżenie lektorom narzędzi powstałych w ramach projektu oraz możliwości ich zastosowania podczas kursów stacjonarnych znajdujących się w ofercie Centrum oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ. Zaplanowano także kolejne spotkania szkoleniowe, które pozwolą wszystkim zainteresowanym na szczegółowe zapoznanie się i przetestowanie narzędzi.

***

On February 7th, the SpeakApps project was presented to academic members and teachers of Polish as a foreign language who work at the Centre of Polish Language and Culture in the World of Jagiellonian University (JU). The special guest was Professor Władysław Miodunka, director of the Centre and head of Department of Polish as a Foreign Language.

The main purpose of the presentation was to introduce the tools created in the project and the possibility of using them in different types of courses. The next training session will allow teachers who are interested in using these tools to learn more about and test them in their work.