(Catalan) SpeakApps es presenta al IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament de Català

El Simposi tindrà lloc a Vic, els dies 4 i 5 d’abril de 2014, està organitzat per la Universitat de Vic conjuntament amb les institucions i organismes de Catalunya que tenen com a objectiu l’ensenyament de la llengua catalana: DGPL, DGU, Institut Ramon Llull, Xarxa Vives, IEC, CPNL i l’Ajuntament de Vic.

Els objectius del IV Simposi, entre d’altres, és oferir un espai de reflexió i de debat per conèixer la situació actual de l’ensenyament del català i intercanviar experiències vinculades a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana.

Christine Appel, directora del projecte, i Francesc Santanach, arquitecte de programari, presentaran el projecte SpeakApps i de quina manera s’adapta als cursos de llengua catalana (nivells B2 i C1) de l’Escola de Llengües de la UOC. I la consultora Dolors Siles mostrarà l’ús del Langblog a les aules de català i l’ús que se’n fa per part dels alumnes i dels docents.

Es pot aportar una nova experiència al col·lectiu de docents de llengua catalana i mostrar els avantatges que ofereixen les eines de l’SpeakApps en l’ensenyament de llengües.

SpeakApps at the IV International Symposium on the Teaching of Catalan
Christine Appel, director of the SpeakApps project, Francesc Santanach, software architect, and Dolors Siles, Catalan teacher at the Open University of Catalonia, will present SpeakApps at the IV International Symposium on the Teaching of Catalan on 4 and 5 April 2014 at the University of Vic in Catalonia, Spain. Appel and Santanach will discuss how the project’s tools are adapted to the needs of B2 and C1 Catalan courses at the OUC, and Siles will show how the tools are used to promote oral production in these classes.