* You are viewing Posts Tagged ‘DCU’

Find out about SpeakApps tools to celebrate the European Day of Languages!

On 26 September, the SpeakApps team invites you to take part in the event to celebrate European Day of Languages, which will be held simultaneously in five European cities: Barcelona (Spain), Dublin (Ireland), Groningen (Holland), Krakow (Poland) and Jyväskylä (Finland). Designed for foreign language teachers, SpeakApps is a multilingual European project which offers free tools and methodologies online to encourage language students to practice oral skills.

The common part of the event for all the cities is the opening speech that will be given by Continue Reading

Duais Buaite ag taighdeoir ar thionscadal SpeakApps. SpeakApps Researcher gets Award

Bronnadh duais ar Cholm Ó Ciardubháin as an gcur chuige uathúil a bhíonn aige maidir le haiseolas a thabhairt do mhic léinn agus dá mhodhanna measúnaithe ar 15 Bealtaine ag Lá Teagaisc agus Foghlama DCU. Aithníonn Duais an Uachtaráin do Theagasc Ardchaighdeáin scoth na múinteoireachta i measc na foirne in DCU.

Mic léinn agus baill foirne a ainmníonn na hiarrthóirí don duais agus coiste ar a bhfuil an Painéal Comhairleach do Nuálaíocht Teagaisc agus measúnóir seachtrach ó institiúid tríú leibhéal eile a dhéanann cinneadh faoi na buaiteoirí.

Luaigh cuid de na mic léinn a … Continue Reading

Uirlisí SpeakApps in úsáid ag Gael-Linn. SpeakApps tools used by Gael-Linn

Ar 13 Aibreán bhuail ionadaí ó DCU le roinnt múinteoirí Gaeilge ó Gael-Linn chun leathanach Moodle SpeakApps a thaispeáint dóibh agus chun ligean dóibh taithí a fháil ar uirlisí SpeakApps sula dtaispeántar na huirlisí dá ranganna.

Tá Gaeilge á múineadh ag Gael-Linn le fada do dhaltaí meánscoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta chomh maith gnéithe éagsúla de chultúr na hÉireann a chur chun cinn, an spórt, an ceol agus na meáin mar shampla. Tá ranganna oíche á reáchtáil ag Gael-Linn faoi láthair d’fhoghlaimeoirí fásta agus bainfidh na ranganna seo úsáid as uirlisí SpeakApps … Continue Reading

Céad míle fáilte i mBaile Átha Cliath! A Hundred Thousand Welcomes in Dublin!

img_41931Chas páirtnéirí an tionscadail SpeakApps le chéile in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 04 agus 05 Samhain. Pléadh buaicphointí an togra go dtí seo, ina measc:

  • Seoladh suíomh Idirlín do SpeakApps
  • SpeakApps curtha i láthair ag EuroCall agus na deiseanna eile atá tapaithe ag na páirtnéirí chun eolas faoin tionscadal a chraobhscaoileadh
  • Reáchtáladh sraith staidéar píolótach
  • Forbairt leanúnach déanta ar na huirlisí agus ar an ardán

Ghlac na páirtnéirí cinntí maidir leis na spriocanna atá le baint amach sna míonna romhainn. I ndiaidh an chruinnithe, bhí deis cuairt a thabhairt ar shuíomhanna stairiúla agus cultúrtha … Continue Reading

SpeakApps á gcur faoi bhráid Phobal Teagaisc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Launch of SpeakApps to the Irish Language Higher Education Community

1irlpost_seminar-dublin_dcu

Reáchtáladh seimineár in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 15 Meán Fómhair mar ar pléadh CALL, teagasc na Gaeilge, aschur labhartha agus chun tionscadal SpeakApps a thaispeáint do dhaoine atá ag plé le Gaeilge in earnáil an ardoideachais. Bhí ionadaithe ann ó roinnt mhaith institiúidí oideachais tríú leibhéal ó Éirinn agus ó thuaisceart Éireann. Labhair an Dr. Françoise Blin (Ollscoil Chathair Bhaile Cliath) faoi theoiric na gníomhaíochta, faoi uirlisí CALL, agus faoi conas aschur labhartha a fheabhsú trí thascanna feiliúnacha a dhearadh.  Thug an Dr. Rióna Ní Fhrighil (Coláiste … Continue Reading