* You are viewing Posts Tagged ‘higher education’

SpeakApps á gcur faoi bhráid Phobal Teagaisc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Launch of SpeakApps to the Irish Language Higher Education Community

1irlpost_seminar-dublin_dcu

Reáchtáladh seimineár in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 15 Meán Fómhair mar ar pléadh CALL, teagasc na Gaeilge, aschur labhartha agus chun tionscadal SpeakApps a thaispeáint do dhaoine atá ag plé le Gaeilge in earnáil an ardoideachais. Bhí ionadaithe ann ó roinnt mhaith institiúidí oideachais tríú leibhéal ó Éirinn agus ó thuaisceart Éireann. Labhair an Dr. Françoise Blin (Ollscoil Chathair Bhaile Cliath) faoi theoiric na gníomhaíochta, faoi uirlisí CALL, agus faoi conas aschur labhartha a fheabhsú trí thascanna feiliúnacha a dhearadh.  Thug an Dr. Rióna Ní Fhrighil (Coláiste … Continue Reading