* You are viewing Posts Tagged ‘award’

Duais Buaite ag taighdeoir ar thionscadal SpeakApps. SpeakApps Researcher gets Award

Bronnadh duais ar Cholm Ó Ciardubháin as an gcur chuige uathúil a bhíonn aige maidir le haiseolas a thabhairt do mhic léinn agus dá mhodhanna measúnaithe ar 15 Bealtaine ag Lá Teagaisc agus Foghlama DCU. Aithníonn Duais an Uachtaráin do Theagasc Ardchaighdeáin scoth na múinteoireachta i measc na foirne in DCU.

Mic léinn agus baill foirne a ainmníonn na hiarrthóirí don duais agus coiste ar a bhfuil an Painéal Comhairleach do Nuálaíocht Teagaisc agus measúnóir seachtrach ó institiúid tríú leibhéal eile a dhéanann cinneadh faoi na buaiteoirí.

Luaigh cuid de na mic léinn a … Continue Reading