SpeakApps DCU ag Tionól Teagaisc na Gaeilge

Beidh foireann SpeakApps DCU ag glacadh páirte sa Tionól Teagaisc atá á rith i gColáiste Phádraig ar 28 Samhain. Seimineár náisiúnta is ea an tionól do Tionól Teagaisc 2014mhúinteoirí Gaeilge ag an dara leibhéal. Is múinteoirí iad formhór na láithreoirí a bheidh ag roinnt dea-chleachtas ranga ar an lá. Chomh maith leis sin beidh saineolaithe eile ann a thabharfaidh suntas do shainghnéithe a bhaineann le teagasc na Gaeilge. Beidh taighdeoirí SpeakApps ann le léiriú do mhúinteoirí an dóigh ar féidir leo an leas is fearr a bhaint as na háiseanna agus feidhmeanna atá ar fáil ó SpeakApps agus chun iad a mhealladh chun tascanna a chruthú agus a chur isteach san Acmhainn Oscailte Oideachais. Má tá tuilleadh eolais uait maidir leis na deiseanna atá ann déan teagmháil le colm.ociardubhain@dcu.ie

 DCU’s SpeakApps team will be taking part in the Irish Teaching Forum taking place in St. Patrick’s College, Drumcondra on the 28th of November.  The national forum is directed at Irish language second level teachers. Many of the presenters will share good teaching practice, along with experts who will identify specific issues relating to the teaching Irish. SpeakApps researchers will be present to demonstrate to teachers how they can best incorporate the resources and SpeakApps features into their practice and also to encourage them to add to the Open Education Resource. If you would like any further information please contact colm.ociardubhain@dcu.ie