* You are viewing Posts Tagged ‘final’

Projektmöte i ett snöigt Jyväskylä. Project meeting in snowy Jyväskylä

Det senaste projektmötet hölls i Jyväskylä. När teamets medlemmar anlände till Jyväskylä, var hela staden täckt av snö och temperaturen var runt 20 minusgrader. Himlen var blå och solen sken. Det var verkligen ett perfekt väder för ett möte – inomhus!

Under de två dagarna diskuterade projektets partner alla aktuella delar av projektet. Ämnena som diskuterades var:

- Projektresultatens hållbarhet efter projektet.
- Pedagogisk utveckling och utbildning av lärare.
- En bank av pedagogiska resurser (SpeakApps Open Educational Resources).

Det var givande för alla partner att få en överblick över vad som har gjorts i de olika … Continue Reading