Meet the SpeakApps team in Gothenburg! Träffa SpeakApps-teamet i Göteborg!

All the SpeakApps partners will be attending the EuroCALL 2012 conference, that will be held at the Swedish city of Gothenburg from 22nd to 25th August. This is one of the most important events in Europe related to computer assisted language learning (CALL) and gathers researchers, teachers, developers and other experts from all over the continent.

The team from the Open University of Catalonia (UOC) will be responsible for the central SpeakApps presentation. Under the title Task and tool interface design for L2 speaking interaction online, the talk will be given on Friday 25th within the strand devoted to computer-mediated communication. However, and taking into account that all SpeakApps partners will be present at the event (DCU, RUG, JU and JYU), the team will take the opportunity to meet to address several questions related to the project, like pilots preparation for the next semester among others.

The whole EuroCALL conference will take place at the Faculty of Education of the University of Gothenburg, and under this year’s theme —CALL: using, learning, knowing— will try to address important questions regarding the use of technology for learning and teaching languages in an engaging and effective way.

***

Alla partnerna i SpeakApps kommer att delta i EuroCALL 2012-konferensen, som hålls i Göteborg i Sverige den 22-25 augusti. Det här är ett av de viktigaste evenemangen i Europa när det gäller datorstödd språkinlärning och samlar forskare, lärare, utvecklare och andra experter från hela kontinenten.

Teamet från Öppna universitetet i Katalonien (UOC) kommer att ansvara för den centrala presentationen av SpeakApps. Presentationen kommer att hållas under rubriken Task and tool interface design for L2 speaking interaction online fredagen den 25 inom ramen för temat datorförmedlad kommunikation. Eftersom alla partnerna i SpeakApps kommer att vara närvarande på konferensen kommer teamet emellertid att ta tillfället i akt att träffas och ta upp flera frågor som är relaterade till projektet, bland annat förberedelser av piloteringar inför den kommande terminen.

Hela EuroCALL-konferensen kommer att hållas på Pedagogiska fakulteten vid Göteborgs universitet och under årets tema — CALL: using, learning, knowing — behandla viktiga frågor när det gäller användande av teknologi för språkinlärning och språkundervisning på ett engagerande och effektivt sätt.