* You are viewing Posts Tagged ‘teacher training’

SpeakApps è arrivato in Italia!

Il progetto SpeakApps ha raggiunto anche le coste del sud d’Italia attraverso un workshop tenutosi il 22 ottobre nel “Liceo Linguistico Europeo” di Bitonto, un paese in provincia di Bari. I partecipanti, di tutte le età, includevano insegnanti di scuole elementari, medie e superiori, in prevalenza professori di spagnolo e inglese, ma non sono mancati insegnanti di sostegno per ragazzi disabili. Il workshop è stato sin dall’inizio molto interattivo. È iniziato con una sessione di brainstorming in cui si è riflettuto sull’insegnamento delle abilità orali nelle scuole e nelle università italiane partendo dall’esperienza degli stessi insegnanti coinvolti. … Continue Reading

Pierwszy dzień szkolenia dla nauczycieli w Krakowie

27 czerwca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Zdalnego Nauczania odbyło się szkolenie dla nauczycieli języka polskiego pracujących w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Szkoły Języka Kultury UJ. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z kształceniem sprawności mówienia oraz praktycznego zapoznania się z narzędziami powstałymi w ramach projektu. Druga sesja zaplanowana została na 28 czerwca. Wezmą w niej udział wykładowcy Jagiellońskiego Centrum Językowego, przedstawiciele innych ośrodków akademickich oraz prywatnych szkół językowych. Szkolenie prowadzą Christine Appel i Francesc … Continue Reading

Uirlisí SpeakApps in úsáid ag Gael-Linn. SpeakApps tools used by Gael-Linn

Ar 13 Aibreán bhuail ionadaí ó DCU le roinnt múinteoirí Gaeilge ó Gael-Linn chun leathanach Moodle SpeakApps a thaispeáint dóibh agus chun ligean dóibh taithí a fháil ar uirlisí SpeakApps sula dtaispeántar na huirlisí dá ranganna.

Tá Gaeilge á múineadh ag Gael-Linn le fada do dhaltaí meánscoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta chomh maith gnéithe éagsúla de chultúr na hÉireann a chur chun cinn, an spórt, an ceol agus na meáin mar shampla. Tá ranganna oíche á reáchtáil ag Gael-Linn faoi láthair d’fhoghlaimeoirí fásta agus bainfidh na ranganna seo úsáid as uirlisí SpeakApps … Continue Reading

Szkolenia dla nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim. Teacher training at the Jagiellonian University

post_polish_200212Dnia 7 lutego miała miejsce prezentacja projektu SpeakApps. Spotkanie odbyło się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostali na nie zaproszeni pracownicy naukowi oraz lektorzy języka polskiego jako obcego pracujący w Centrum oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Gościem specjalnym był Prof. dr hab. Władysław Miodunka – dyrektor Centrum oraz kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zagranicznych studentów uczących się języka polskiego, zaprezentowano główne założenia projektu oraz omówiono działania prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nadrzędnym celem spotkania było przybliżenie lektorom narzędzi powstałych w … Continue Reading

SpeakApps docententraining. SpeakApps teacher training

post_dutch_0212Eerder al was er een informeel Nederlands initiatief gestart om de docenten (die betrokken zijn bij de pilots) bekend te maken met het ontwerpen van online taken voor de mondelinge vaardigheden. Op 31 januari 2012 is echter nu de echte online docententraining van SpeakApps begonnen. De docententraining is er vooral op gericht om docenten en docenttrainers vertrouwd te laten raken met diverse Web 2.0 middelen om de mondelinge vaardigheden van taalcursisten te oefenen en te verbeteren.

De cursus bestaat uit vier weken en duurt tot eind februari. In iedere week staat er een onderwerp centraal, zoals bekend … Continue Reading