Prace nad projektem SpeakApps w Krakowie. Disseminating SpeakApps from Kraków

post_polandW Uniwersytecie Jagiellońskim trwają obecnie prace związane z pilotażem narzędzi stworzonych w ramach projektu SpeakApps. Odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, podczas którego dr hab. Robert Dębski przedstawił podstawowe założenia projektu. Możliwości i perspektywy związane ze zdalnym nauczaniem języka polskiego jako obcego zostały także zaprezentowane przez dr hab. Roberta Dębskiego w ramach Krakowskich Seminariów Dydaktyki Zdalnego Nauczania w wykładzie „Research in CALL: From the Experiences of the University of Melbourne” oraz podczas kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się w październiku tego roku.  W październiku miało także miejsce spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. zdalnego nauczania, drem Jackiem Urbańcem oraz pracownikami Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Zaprezentowano na nim główne założenia projektu i zaplanowano współpracę w tym zakresie.

Kursy zdalnego nauczania języka polskiego są w ofercie Szkoły Języka i Kultury Polskiej  Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 2009. Koordynatorką kursów internetowych jest Dominika Bucko, która jest bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu SpeakApps.

Pod koniec listopada odbędzie się pierwsze szkolenie dla nauczycieli współpracujących z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej UJ. Na spotkanie zostaną także zaproszeni pracownicy Jagiellońskiego Centrum Językowego. Zaplanowane szkolenie ma dwa cele. Pierwszym z nich jest poinformowanie nauczycieli o możliwościach praktycznego wykorzystania opracowanych w ramach projektu narzędzi: LangBloga, TandemTool oraz programu do prowadzenia wideokonferencji. Drugim celem jest przetestowanie narzędzi od strony technicznej. Nauczycielom przedstawione zostaną także zadania wykonane przez studentów grupy pilotażowej.

Informacje o przebiegu szkolenia już wkrótce.

***

In Poland the SpeakApps project was presented to a group of 30-40 members of the academic staff from several Krakow universities during presentation entitled “Research in CALL: From the Experiences of the University of Melbourne” that Robert Dębski gave at the JU Centre for Distance Education. The project was also described to the Academic Board of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. The idea was to engage the interest of the senior members of the Faculty in the project and support for online Polish language programs. We also presented the project to the technical staff at the Jagiellonian University Centre for Distance Education. Now we plan some training session for the teachers of Polish as a foreign language.