* You are viewing Posts Tagged ‘Dutch’

Online training for Dutch teachers worldwide

Videochat tool graphicsThe online training for teachers of Dutch (FL / SL) is about to be concluded. In this training, teachers of Dutch learn how to use the SpeakApps tools themselves and how to create tasks for students who can practice their oral skills online. This course started in October and ends at the beginning of November.

In the last six months, SpeakApps has been presented at different conferences in the Netherlands and Belgium. The last presentation was at the conference of the International Association of Dutch Studies (IVNNL) in Antwerp.

This conference is … Continue Reading

Enthousiaste reacties op SpeakApps op BVNT2. SpeakApps present at BVNT2

SpeakApps was aanwezig op de tweejaarlijkse conferentie van de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2. De presentatie had de vorm van een proeverij, waarbij docenten kennis maakten met het project, het platform en de applicaties. Nadat de resultaten van de pilots van het afgelopen semester waren gepresenteerd, moesten de aanwezigen zelf taken bedenken voor de mondelinge productie en interactie online.

De taken kwamen duidelijk tegemoet aan de uitdagingen waar docenten in de verschillende onderwijscontexten zich mee geconfronteerd zien. Zo bedacht men taken voor LANGblog waarbij cursisten op een originele manier … Continue Reading

SpeakApps presentatie op NUT jaarvergadering. SpeakApps presentation at the NUT conference

Op 16 maart 2012 presenteerde de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) SpeakApps op de jaarvergadering van de NUT. De NUT is de vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en Vlaanderen. De jaarvergadering vond plaats op de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De presentatie over SpeakApps sloot aan bij de eerdere presentatie over spreekoefeningen in de klas van de UvA. Deze presentatie ging vooral over het oefenen van de mondelinge productie met het programma Conversations van CLEAR (Michigan State University).

Met SpeakApps worden cursisten via het platform in de gelegenheid gesteld om zowel de mondelinge productie als … Continue Reading

SpeakApps docententraining. SpeakApps teacher training

post_dutch_0212Eerder al was er een informeel Nederlands initiatief gestart om de docenten (die betrokken zijn bij de pilots) bekend te maken met het ontwerpen van online taken voor de mondelinge vaardigheden. Op 31 januari 2012 is echter nu de echte online docententraining van SpeakApps begonnen. De docententraining is er vooral op gericht om docenten en docenttrainers vertrouwd te laten raken met diverse Web 2.0 middelen om de mondelinge vaardigheden van taalcursisten te oefenen en te verbeteren.

De cursus bestaat uit vier weken en duurt tot eind februari. In iedere week staat er een onderwerp centraal, zoals bekend … Continue Reading

Pilot met LANGblog in Groningen. LANGblog tool pilot study in Groningen

photo_postdutch_langblog_pilotIn het voorjaar van 2011 heeft het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen drie pilots uitgevoerd met LANGblog. Het audioblog is getest door cursisten Nederlands van drie cursussen op B2- en C1-niveau. De overgrote meerderheid was erg enthousiast over LANGblog waarmee ze hun mondelinge productie buiten de cursus om mee konden verbeteren.

***
In the spring of 2011 the University of Groningen piloted LANGblog in three of its Dutch language courses. Although the use wasn’t obligatory, the overall majority of students used the tool and found it very useful for improving … Continue Reading