* You are viewing Posts Tagged ‘Polish’

Europejski Dzień Języków w Polsce. Celebrating EDL in Poland

Videochat tool graphics24 września 2012 w ramach Europejskiego Dnia Języków odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja zatytułowana “Nowe technologie i media społecznościowe w edukacji językowej“. Podczas sesji plenarnej wystąpił m.in. dr Waldemar Martyniuk, profesor Hanna Komorowska czy dr Magdalena Szpotowicz. W drugiej części konferencji obrady toczyły się w pięciu równoległych grupach dyskusyjnych:

  1. Rozwijanie warsztatu nauczyciela w zakresie wykorzystywania narzędzi online w pracy z uczniem.
  2. Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
  3. Media społecznościowe w edukacji językowej.
  4. Technologie cyfrowe w kształceniu i praktyce zawodowej tłumaczy pisemnych i ustnych.
  5. Jak uczyć – wspólnie czy … Continue Reading

Pierwszy dzień szkolenia dla nauczycieli w Krakowie

27 czerwca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Zdalnego Nauczania odbyło się szkolenie dla nauczycieli języka polskiego pracujących w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Szkoły Języka Kultury UJ. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z kształceniem sprawności mówienia oraz praktycznego zapoznania się z narzędziami powstałymi w ramach projektu. Druga sesja zaplanowana została na 28 czerwca. Wezmą w niej udział wykładowcy Jagiellońskiego Centrum Językowego, przedstawiciele innych ośrodków akademickich oraz prywatnych szkół językowych. Szkolenie prowadzą Christine Appel i Francesc … Continue Reading

Prezentacja projektu w polskim środowisku akademickim. Speakapps dissemination in Polish academic community

poster_SA_PlW marcu miały miejsce dwie akcje promujące projekt SpeakApps w środowisku polskich naukowców zajmujących się edukacją językową.

W dniach 9-10 marca w Warszawie, podczas spotkania członków Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, zostały zaprezentowane główne założenia metodyczne oraz możliwości wykorzystania powstałych w ramach projektu narzędzi w przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych z mówienia. Obecnie egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w … Continue Reading

Szkolenia dla nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim. Teacher training at the Jagiellonian University

post_polish_200212Dnia 7 lutego miała miejsce prezentacja projektu SpeakApps. Spotkanie odbyło się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostali na nie zaproszeni pracownicy naukowi oraz lektorzy języka polskiego jako obcego pracujący w Centrum oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Gościem specjalnym był Prof. dr hab. Władysław Miodunka – dyrektor Centrum oraz kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zagranicznych studentów uczących się języka polskiego, zaprezentowano główne założenia projektu oraz omówiono działania prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nadrzędnym celem spotkania było przybliżenie lektorom narzędzi powstałych w … Continue Reading

Prace nad projektem SpeakApps w Krakowie. Disseminating SpeakApps from Kraków

post_polandW Uniwersytecie Jagiellońskim trwają obecnie prace związane z pilotażem narzędzi stworzonych w ramach projektu SpeakApps. Odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, podczas którego dr hab. Robert Dębski przedstawił podstawowe założenia projektu. Możliwości i perspektywy związane ze zdalnym nauczaniem języka polskiego jako obcego zostały także zaprezentowane przez dr hab. Roberta Dębskiego w ramach Krakowskich Seminariów Dydaktyki Zdalnego Nauczania w wykładzie „Research in CALL: From the Experiences of the University of Melbourne” oraz podczas kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się w październiku tego … Continue Reading