Om projektet

about1 Syftet med projektet SpeakApps är att skapa en kostnadsfri online-plattform med öppen källkod, som samlar IT-baserade applikationer och pedagogiker för att träna muntliga färdigheter online. SpeakApps-plattformen kan alltså förse lärare i främmande språk och deras elever med: 1. Enkel tillgång till innovativa och interaktiva online-verktyg för språkinlärning och språkundervisning. 2. Virtuella klassrum för att genomföra pedagogiska aktiviteter. 3. Övningar och verktyg för att hantera material för synkrona uppgifter. 4. Tekniska och pedagogiska instruktioner som hjälp för SpeakApps användare. 5. En gemensam plats för utbyte av idéer och metoder. SpeakApps-projektet har inspirerats av de utmaningar som språkundervisningen står inför varje dag, till exempel:

  • Formell inlärning av andraspråk eller främmande språk erbjuder inte tillräckligt utrymme för alla att praktisera språket.
  • Talets flyktiga natur som gör det svårt för elever att få feedback på sina prestationer, vilket förhindrar en ordentlig genomgång och förbättring av de muntliga färdigheterna.

SpeakApps, finansierat av Europeiska programmet för livslångt lärande (LLP), har som mål att fylla de här luckorna genom att ta fram en populär språkinlärningssajt, stödd och uppbyggd av en bred gemenskap som tycker om och drar nytta av e-lärandets möjligheter.