* You are viewing Posts Tagged ‘Irish’

Duais Buaite ag taighdeoir ar thionscadal SpeakApps. SpeakApps Researcher gets Award

Bronnadh duais ar Cholm Ó Ciardubháin as an gcur chuige uathúil a bhíonn aige maidir le haiseolas a thabhairt do mhic léinn agus dá mhodhanna measúnaithe ar 15 Bealtaine ag Lá Teagaisc agus Foghlama DCU. Aithníonn Duais an Uachtaráin do Theagasc Ardchaighdeáin scoth na múinteoireachta i measc na foirne in DCU.

Mic léinn agus baill foirne a ainmníonn na hiarrthóirí don duais agus coiste ar a bhfuil an Painéal Comhairleach do Nuálaíocht Teagaisc agus measúnóir seachtrach ó institiúid tríú leibhéal eile a dhéanann cinneadh faoi na buaiteoirí.

Luaigh cuid de na mic léinn a … Continue Reading

Uirlisí SpeakApps in úsáid ag Gael-Linn. SpeakApps tools used by Gael-Linn

Ar 13 Aibreán bhuail ionadaí ó DCU le roinnt múinteoirí Gaeilge ó Gael-Linn chun leathanach Moodle SpeakApps a thaispeáint dóibh agus chun ligean dóibh taithí a fháil ar uirlisí SpeakApps sula dtaispeántar na huirlisí dá ranganna.

Tá Gaeilge á múineadh ag Gael-Linn le fada do dhaltaí meánscoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta chomh maith gnéithe éagsúla de chultúr na hÉireann a chur chun cinn, an spórt, an ceol agus na meáin mar shampla. Tá ranganna oíche á reáchtáil ag Gael-Linn faoi láthair d’fhoghlaimeoirí fásta agus bainfidh na ranganna seo úsáid as uirlisí SpeakApps … Continue Reading

Céad míle fáilte i mBaile Átha Cliath! A Hundred Thousand Welcomes in Dublin!

img_41931Chas páirtnéirí an tionscadail SpeakApps le chéile in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 04 agus 05 Samhain. Pléadh buaicphointí an togra go dtí seo, ina measc:

  • Seoladh suíomh Idirlín do SpeakApps
  • SpeakApps curtha i láthair ag EuroCall agus na deiseanna eile atá tapaithe ag na páirtnéirí chun eolas faoin tionscadal a chraobhscaoileadh
  • Reáchtáladh sraith staidéar píolótach
  • Forbairt leanúnach déanta ar na huirlisí agus ar an ardán

Ghlac na páirtnéirí cinntí maidir leis na spriocanna atá le baint amach sna míonna romhainn. I ndiaidh an chruinnithe, bhí deis cuairt a thabhairt ar shuíomhanna stairiúla agus cultúrtha … Continue Reading

SpeakApps á gcur faoi bhráid Phobal Teagaisc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Launch of SpeakApps to the Irish Language Higher Education Community

1irlpost_seminar-dublin_dcu

Reáchtáladh seimineár in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 15 Meán Fómhair mar ar pléadh CALL, teagasc na Gaeilge, aschur labhartha agus chun tionscadal SpeakApps a thaispeáint do dhaoine atá ag plé le Gaeilge in earnáil an ardoideachais. Bhí ionadaithe ann ó roinnt mhaith institiúidí oideachais tríú leibhéal ó Éirinn agus ó thuaisceart Éireann. Labhair an Dr. Françoise Blin (Ollscoil Chathair Bhaile Cliath) faoi theoiric na gníomhaíochta, faoi uirlisí CALL, agus faoi conas aschur labhartha a fheabhsú trí thascanna feiliúnacha a dhearadh.  Thug an Dr. Rióna Ní Fhrighil (Coláiste … Continue Reading