* You are viewing Posts Tagged ‘JU’

Europejski Dzień Języków w Polsce. Celebrating EDL in Poland

Videochat tool graphics24 września 2012 w ramach Europejskiego Dnia Języków odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja zatytułowana “Nowe technologie i media społecznościowe w edukacji językowej“. Podczas sesji plenarnej wystąpił m.in. dr Waldemar Martyniuk, profesor Hanna Komorowska czy dr Magdalena Szpotowicz. W drugiej części konferencji obrady toczyły się w pięciu równoległych grupach dyskusyjnych:

  1. Rozwijanie warsztatu nauczyciela w zakresie wykorzystywania narzędzi online w pracy z uczniem.
  2. Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
  3. Media społecznościowe w edukacji językowej.
  4. Technologie cyfrowe w kształceniu i praktyce zawodowej tłumaczy pisemnych i ustnych.
  5. Jak uczyć – wspólnie czy … Continue Reading

Find out about SpeakApps tools to celebrate the European Day of Languages!

On 26 September, the SpeakApps team invites you to take part in the event to celebrate European Day of Languages, which will be held simultaneously in five European cities: Barcelona (Spain), Dublin (Ireland), Groningen (Holland), Krakow (Poland) and Jyväskylä (Finland). Designed for foreign language teachers, SpeakApps is a multilingual European project which offers free tools and methodologies online to encourage language students to practice oral skills.

The common part of the event for all the cities is the opening speech that will be given by Continue Reading

Pierwszy dzień szkolenia dla nauczycieli w Krakowie

27 czerwca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Zdalnego Nauczania odbyło się szkolenie dla nauczycieli języka polskiego pracujących w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Szkoły Języka Kultury UJ. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z kształceniem sprawności mówienia oraz praktycznego zapoznania się z narzędziami powstałymi w ramach projektu. Druga sesja zaplanowana została na 28 czerwca. Wezmą w niej udział wykładowcy Jagiellońskiego Centrum Językowego, przedstawiciele innych ośrodków akademickich oraz prywatnych szkół językowych. Szkolenie prowadzą Christine Appel i Francesc … Continue Reading

Prezentacja projektu w polskim środowisku akademickim. Speakapps dissemination in Polish academic community

poster_SA_PlW marcu miały miejsce dwie akcje promujące projekt SpeakApps w środowisku polskich naukowców zajmujących się edukacją językową.

W dniach 9-10 marca w Warszawie, podczas spotkania członków Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, zostały zaprezentowane główne założenia metodyczne oraz możliwości wykorzystania powstałych w ramach projektu narzędzi w przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych z mówienia. Obecnie egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w … Continue Reading

Szkolenia dla nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim. Teacher training at the Jagiellonian University

post_polish_200212Dnia 7 lutego miała miejsce prezentacja projektu SpeakApps. Spotkanie odbyło się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostali na nie zaproszeni pracownicy naukowi oraz lektorzy języka polskiego jako obcego pracujący w Centrum oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Gościem specjalnym był Prof. dr hab. Władysław Miodunka – dyrektor Centrum oraz kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zagranicznych studentów uczących się języka polskiego, zaprezentowano główne założenia projektu oraz omówiono działania prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nadrzędnym celem spotkania było przybliżenie lektorom narzędzi powstałych w … Continue Reading

Prace nad projektem SpeakApps w Krakowie. Disseminating SpeakApps from Kraków

post_polandW Uniwersytecie Jagiellońskim trwają obecnie prace związane z pilotażem narzędzi stworzonych w ramach projektu SpeakApps. Odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, podczas którego dr hab. Robert Dębski przedstawił podstawowe założenia projektu. Możliwości i perspektywy związane ze zdalnym nauczaniem języka polskiego jako obcego zostały także zaprezentowane przez dr hab. Roberta Dębskiego w ramach Krakowskich Seminariów Dydaktyki Zdalnego Nauczania w wykładzie „Research in CALL: From the Experiences of the University of Melbourne” oraz podczas kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się w październiku tego … Continue Reading