* You are viewing Posts Tagged ‘JYU’

Projektmöte i ett snöigt Jyväskylä. Project meeting in snowy Jyväskylä

Det senaste projektmötet hölls i Jyväskylä. När teamets medlemmar anlände till Jyväskylä, var hela staden täckt av snö och temperaturen var runt 20 minusgrader. Himlen var blå och solen sken. Det var verkligen ett perfekt väder för ett möte – inomhus!

Under de två dagarna diskuterade projektets partner alla aktuella delar av projektet. Ämnena som diskuterades var:

- Projektresultatens hållbarhet efter projektet.
- Pedagogisk utveckling och utbildning av lärare.
- En bank av pedagogiska resurser (SpeakApps Open Educational Resources).

Det var givande för alla partner att få en överblick över vad som har gjorts i de olika … Continue Reading

Redesigning a Swedish for specific purposes course

Traditionally, an oral presentation has played a significant role as part of a language course, perhaps because of its dual role in integrating learning with assessment. In fact, it is often one third of a course that students spend on listening to one another’s presentations. This may be due to the fact that presentation skills have been considered to be important elements for use in demonstrating student expertise as well as student ability in commenting on peer presentations.

In this particular context, the course in question is a six-week course in Swedish. The course is … Continue Reading

Find out about SpeakApps tools to celebrate the European Day of Languages!

On 26 September, the SpeakApps team invites you to take part in the event to celebrate European Day of Languages, which will be held simultaneously in five European cities: Barcelona (Spain), Dublin (Ireland), Groningen (Holland), Krakow (Poland) and Jyväskylä (Finland). Designed for foreign language teachers, SpeakApps is a multilingual European project which offers free tools and methodologies online to encourage language students to practice oral skills.

The common part of the event for all the cities is the opening speech that will be given by Continue Reading

Towards sustainable pedagogical development

Society has undergone many changes in recent years, but according to Jacobs1 education has not been able to keep up. She posits that students feel like time travelling when entering schools, as schools have become distant from the world outside them. One of the reasons for this is probably that not many educational institutions have built a sustainable infrastructure for pedagogical development.

Another problematic issue is that new tools can be taken into use without any reconsideration of pedagogical practices. In this case, the potential of the tools may not be realized, and … Continue Reading

Eurocall and the benefits of sharing in education

bolognaOn March 29th, the University of Bologna (Italy) will welcome the participants of a new edition of the Eurocall CMC & Teacher Education SIGs Annual Workshop. This year’s conference motto is Learning Through Sharing: Open Resources, Open Practices, Open Communication. Openness, and its adoption in language teaching and learning, will thus be the central discussion topic of the 2012 Eurocall.

Taking into account the open nature of SpeakApps, a few project members from UOC, RUG and JYU will be participating in this event by presenting the paper The SpeakApps Teacher Training Programme: a meta-design … Continue Reading

Nya perspektiv på undervisning om och inlärning av muntliga färdigheter. New perspectives on teaching and learning oral skills

ll_wordleEtt av de viktigaste målen för SpeakApps-projektet är att undersöka nya sätt att undervisa och lära sig muntliga färdigheter. Under den första delen av projektet har detta stått i fokus för arbetet här i Jyväskylä.

Vår lokala projektgrupp har träffats vid olika tillfällen för att diskutera följande betydelsefulla frågor:

  • Vad är muntliga färdigheter?
  • Hur undervisar vi om muntliga färdigheter? Vilket är det viktigaste “innehållet” som ska läras / vilka är de viktigaste sakerna som studenterna måste lära sig? Hur lär man sig dessa bäst / hur undervisar man om dem?
  • Hur bedöms muntliga färdigheter? Vilka är … Continue Reading

Hälsningar från Jyväskylä. Greetings From Jyväskylä

speakapps_finalndiaArbetet med projektet inleddes med att det presenterades för svensklärarna vid Språkcentret vid Jyväskylä universitet. Under början av höstterminen genomfördes sedan flera workshopar för svensklärarna, där man diskuterade idéer och uppgifter som kan användas med de olika verktygen.  Verktygen har också börjat testas av lärarna, och nu planeras pilotering med studenter. Jyväskylä och Dublin har tillsammans utvecklat modeller för hur SpeakApps ska fortleva när projektet har avslutats. Vid en konferens i Tammerfors i oktober presenterades projektet i korthet för svensklärare från språkcentrer på andra universitet i Finland. Vi ser fram emot att den första gruppen … Continue Reading