* You are viewing Posts Tagged ‘learning’

Prezentacja projektu w polskim środowisku akademickim. Speakapps dissemination in Polish academic community

poster_SA_PlW marcu miały miejsce dwie akcje promujące projekt SpeakApps w środowisku polskich naukowców zajmujących się edukacją językową.

W dniach 9-10 marca w Warszawie, podczas spotkania członków Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, zostały zaprezentowane główne założenia metodyczne oraz możliwości wykorzystania powstałych w ramach projektu narzędzi w przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych z mówienia. Obecnie egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w … Continue Reading

Nya perspektiv på undervisning om och inlärning av muntliga färdigheter. New perspectives on teaching and learning oral skills

ll_wordleEtt av de viktigaste målen för SpeakApps-projektet är att undersöka nya sätt att undervisa och lära sig muntliga färdigheter. Under den första delen av projektet har detta stått i fokus för arbetet här i Jyväskylä.

Vår lokala projektgrupp har träffats vid olika tillfällen för att diskutera följande betydelsefulla frågor:

  • Vad är muntliga färdigheter?
  • Hur undervisar vi om muntliga färdigheter? Vilket är det viktigaste “innehållet” som ska läras / vilka är de viktigaste sakerna som studenterna måste lära sig? Hur lär man sig dessa bäst / hur undervisar man om dem?
  • Hur bedöms muntliga färdigheter? Vilka är … Continue Reading