* You are viewing Posts Tagged ‘seminar’

Educational transformations in the 21st century

IX International Seminar 2012, UNESCO Chair in e-Learning (UOC)The SpeakApps project was presented in the IX International Seminar “Transformative Changes in Education: System-wide Approach”, celebrated in Barcelona on 26-27 November. Organised by the UNESCO Chair in e-Learning of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), the project was present at the event through a showcase entitled SpeakApps: resources and applications for developing oral skills online.

Celebrated every year since 2004, the meeting gathered international experts in education and pedagogy to discuss about the … Continue Reading

SpeakApps á gcur faoi bhráid Phobal Teagaisc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Launch of SpeakApps to the Irish Language Higher Education Community

1irlpost_seminar-dublin_dcu

Reáchtáladh seimineár in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 15 Meán Fómhair mar ar pléadh CALL, teagasc na Gaeilge, aschur labhartha agus chun tionscadal SpeakApps a thaispeáint do dhaoine atá ag plé le Gaeilge in earnáil an ardoideachais. Bhí ionadaithe ann ó roinnt mhaith institiúidí oideachais tríú leibhéal ó Éirinn agus ó thuaisceart Éireann. Labhair an Dr. Françoise Blin (Ollscoil Chathair Bhaile Cliath) faoi theoiric na gníomhaíochta, faoi uirlisí CALL, agus faoi conas aschur labhartha a fheabhsú trí thascanna feiliúnacha a dhearadh.  Thug an Dr. Rióna Ní Fhrighil (Coláiste … Continue Reading