* You are viewing Posts Tagged ‘SpeakApps tools’

Szkolenia dla nauczycieli w Uniwersytecie Jagiellońskim. Teacher training at the Jagiellonian University

post_polish_200212Dnia 7 lutego miała miejsce prezentacja projektu SpeakApps. Spotkanie odbyło się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostali na nie zaproszeni pracownicy naukowi oraz lektorzy języka polskiego jako obcego pracujący w Centrum oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Gościem specjalnym był Prof. dr hab. Władysław Miodunka – dyrektor Centrum oraz kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zagranicznych studentów uczących się języka polskiego, zaprezentowano główne założenia projektu oraz omówiono działania prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nadrzędnym celem spotkania było przybliżenie lektorom narzędzi powstałych w … Continue Reading