* You are viewing Posts Tagged ‘teaching’

Nya perspektiv på undervisning om och inlärning av muntliga färdigheter. New perspectives on teaching and learning oral skills

ll_wordleEtt av de viktigaste målen för SpeakApps-projektet är att undersöka nya sätt att undervisa och lära sig muntliga färdigheter. Under den första delen av projektet har detta stått i fokus för arbetet här i Jyväskylä.

Vår lokala projektgrupp har träffats vid olika tillfällen för att diskutera följande betydelsefulla frågor:

  • Vad är muntliga färdigheter?
  • Hur undervisar vi om muntliga färdigheter? Vilket är det viktigaste “innehållet” som ska läras / vilka är de viktigaste sakerna som studenterna måste lära sig? Hur lär man sig dessa bäst / hur undervisar man om dem?
  • Hur bedöms muntliga färdigheter? Vilka är … Continue Reading

The teachers’ channel

teacher_3dAre you a language teacher? Do you usually teach online? What tools do your students use for practicing oral skills? Are you missing specific online resources?

For the SpeakApps project, teacher opinions are of high importance. For this reason, we created Teachers Voices, an initiative which entails the gathering of sample videos recorded by the foreign language community with their concerns, views, resources and complaints.

So far, you can already check the testimony of three language teachers of Catalan, English and Dutch, respectively, in our Youtube channel, or alternatively, at the DisseminationContinue Reading