Hälsningar från Jyväskylä. Greetings From Jyväskylä

speakapps_finalndiaArbetet med projektet inleddes med att det presenterades för svensklärarna vid Språkcentret vid Jyväskylä universitet. Under början av höstterminen genomfördes sedan flera workshopar för svensklärarna, där man diskuterade idéer och uppgifter som kan användas med de olika verktygen.  Verktygen har också börjat testas av lärarna, och nu planeras pilotering med studenter. Jyväskylä och Dublin har tillsammans utvecklat modeller för hur SpeakApps ska fortleva när projektet har avslutats. Vid en konferens i Tammerfors i oktober presenterades projektet i korthet för svensklärare från språkcentrer på andra universitet i Finland. Vi ser fram emot att den första gruppen studenter ska börja använda SpeakApps.

***

The SpeakApps project kicked off in Jyväskylä in the spring, during which it was also introduced to the Swedish teachers. Since then, several workshops have been organized to brainstorm ideas and focus on task design. In the first stage, the SpeakApps tools were piloted with the Swedish teachers, but now the entire Finnish team is looking forward to using the tools with their students. Jyväskylä and Dublin have also actively worked on the project’s sustainability plan. Last week SpeakApps was presented in Tampere at a seminar for university language teachers and administrative staff. The project was well received by the seminar participants, who showed great interest in it.