Europejski Dzień Języków w Polsce. Celebrating EDL in Poland

Videochat tool graphics24 września 2012 w ramach Europejskiego Dnia Języków odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja zatytułowana “Nowe technologie i media społecznościowe w edukacji językowej“. Podczas sesji plenarnej wystąpił m.in. dr Waldemar Martyniuk, profesor Hanna Komorowska czy dr Magdalena Szpotowicz. W drugiej części konferencji obrady toczyły się w pięciu równoległych grupach dyskusyjnych:

  1. Rozwijanie warsztatu nauczyciela w zakresie wykorzystywania narzędzi online w pracy z uczniem.
  2. Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
  3. Media społecznościowe w edukacji językowej.
  4. Technologie cyfrowe w kształceniu i praktyce zawodowej tłumaczy pisemnych i ustnych.
  5. Jak uczyć – wspólnie czy osobno? Nauka języka obcego na przykładzie Warszawy.

W drugiej grupie swoje wystąpienie, dotyczące nowych sposobów kształcenia interakcji i komunikacji ustnej na przykładzie projektu SpeakApps, prezentowała dr Adriana Prizel – Kania i Dominika Bucko. Chęć udziału w tym panelu zgłosiło ponad sto osób, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przyjęto tylko część słuchaczy. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników dyskusji. Jego poszerzoną wersję (wraz z propozycjami rozwijania innych sprawności z wykorzystaniem najnowszych technologii) można przeczytać we wrześniowym numerze Języków Obcych w Szkole.

***
On September 24th, the Polish team presented the possibility of using SpeakApps tools in language education during the conference “ICT and Social Media in Language Education” which was held in Warsaw (Poland). This international conference was organized by the Foundation for the Development of the Education System in cooperation with the Representation of the European Commission and European Parliament in Poland, European Union of National Institute of Culture as a part of series of events organized in Warsaw in order to celebrate the European Day of Languages. 429 participants from many institutions, universities and language schools from different countries took part in the conference. During the conference and panels discussion groups many important issues were discussed. The main topics were:

  1. How does the wide use of ICT in communication change language education?
  2. How to use ICT tools in language education in a effective manner?
  3. What are the advantages and risks of virtual language education?
  4. What ICT competences do teachers and learners needs nowadays?

SpeakApps tools were presented during one of panels discussion by the Jagiellonian University team. Many educators and teachers were interested in the tools and the idea of developing oral skills using the tools the project is offering.