Projektmöte i ett snöigt Jyväskylä. Project meeting in snowy Jyväskylä

Det senaste projektmötet hölls i Jyväskylä. När teamets medlemmar anlände till Jyväskylä, var hela staden täckt av snö och temperaturen var runt 20 minusgrader. Himlen var blå och solen sken. Det var verkligen ett perfekt väder för ett möte – inomhus!

Under de två dagarna diskuterade projektets partner alla aktuella delar av projektet. Ämnena som diskuterades var:

- Projektresultatens hållbarhet efter projektet.
- Pedagogisk utveckling och utbildning av lärare.
- En bank av pedagogiska resurser (SpeakApps Open Educational Resources).

Det var givande för alla partner att få en överblick över vad som har gjorts i de olika länderna, trots att ett nära samarbete mellan partnerna har varit en bärande princip under hela projektet. Diskussionen var mycket produktiv och det rådde ett stort samförstånd om de saker som diskuterades.

När alla beslut var fattade, fanns det också tid såväl för att planera framtida aktiviteter som för att lära känna Jyväskylä lite närmare. Trots det kalla vädret, eller kanske tack vare det, blev mötet i Jyväskylä en minnesvärd upplevelse för oss alla.

***
The final project meeting was held in Jyväskylä on December 3-4, 2012. When the team members arrived in Jyväskylä, the entire city was covered in snow and the temperature was around -20° Celsius!

Over the two days we were together all active work packages were discussed among the project partners. It was fruitful for all partners to gain an understanding and overview of what had been done in different countries, although close cooperation between partners had already been a key principle throughout the project.

Discussion was very productive and there was consensus over the issues presented. When all decisions had been made there was still time for planning future activities, as well as for getting to know Jyväskylä better. Despite the cold weather, or perhaps just because of exactly that, the Jyväskylä meeting turned out to be a memorable experience for all of us.