Què és SpeakApps?

about1 El projecte SpeakApps consisteix en crear una plataforma virtual i de codi obert que reuneixi les aplicacions TIC i els materials pedagògics necessaris per a la pràctica en línia de les habilitats orals d’una llengua. La plataforma de SpeakApps assistiría, així, a una comunitat integrada per professors i estudiants de llengües estrangeres, facilitant els següents serveis:

  1. Fàcil accés a eines en línia innovadores i interactives per a l’aprenentatge i l’ensenyament d’idiomes.
  2. Aules virtuals per a dur a terme activitats pedagògiques.
  3. Exercicis i eines per a la gestió de tasques sincròniques.
  4. Guies tècniques i pedagògiques per a ajudar els usuaris de SpeakApps.
  5. Un espai comú per a l’intercanvi d’idees i metodologies.

El projecte de SpeakApps parteix d’un conjunt de mancances que existeixen actualmente en l’àmbit de l’aprenentatge oral d’un llengua, com ara:

  • Les aules i els espais habituals no proporcionen suficient espai perquè tothom pugui per practicar una segona llengua o llengua extrangera.
  • El caràcter efímer de la parla fa difícil la revisió i millora de les habilitats orals.

SpeakApps, finançat pel Programa European Lifelong Learning Programme (PAP), té com a objectiu omplir aquestes llacunes, mitjançant el disseny d’una plataforma online de referència  construïda per una gran comunitat que gaudeix i s’aprofita de les possibilitats que ofereix l’e-learning. SpeakApps ha rebut finançament de la European Lifelong Learning Programme per tal d’incorporar cinc nous idiomes (francès, romaní,espanyol, alemany i croata) al projecte SpeakApps. SpeakApps també proporcionarà una sèrie de tallers a cada país, enfocats als interessos de les comunitats de software lliure i altres projectes per poder compartir recursos i innovacions futures. El projecte SpeakApps tindrà repercussió en les metodologies de l’ensenyament de les llengües, permetent al professorat el poder utilitzar els materials del Recursos Educacionals Oberts SpeakApps dins els seus entorns tant online com semipresencials per tal de fomentar un aprenentatge autònom. El projecte també s’involucrarà en la formació del professorat per poder permetre un flux de participants que es beneficïin d’unes pràctiques obertes, transoceàniques i unes estratègies de qualitat pel desenvolupament de les seves pròpies destreses creatives i pedagògiques de cara a l’ensenyament de les llengües.