Tietoa

about1SpeakApps-projektissa luodaan uudenlaisia vapaasti käyttöön tulevia työvälineitä suullisen kielitaidon opettamiseen ja kehittämiseen. SpeakAppsin tavoitteena on auttaa laajaa kielenopettajien ja -opiskelijoiden joukkoa seuraavilla tavoilla:

  1. Tarjoamalla helposti saatavilla olevia interaktiivisia verkkomateriaaleja kielen opettamiseen ja oppimiseen.
  2. Tarjoamalla virtuaalisia luokkahuoneita erilaisten aktiviteettien tekemiseen.
  3. Tarjoamalla työkaluja ja tehtäviä synkronisten harjoitusten tekemiseen.
  4. Tarjoamalla teknistä ja pedagogista apua SpeakAppsin työkalujen käyttäjille.
  5.  Tarjoamalla yhteisen virtuaalisen tilan ajatusten, tehtävien ja metodien jakamiseen.

SpeakApps-projektin taustalla on yhteinen tarve laajentaa kielenopetuksen mahdollisuksia ja hyödyntämällä e-oppimisen mahdollisuuksia kielenopetuksessa

  • Tuomalla formaaliin kielenopetukseen lisää tilaa ja aikaa kielen harjoitteluun ja käyttöön.
  • Tarjoamalla opiskelijoille nykyistä enemmän mahdollisuuksia palautteen saamiseen ja monipuoliseen suullisen kielitaidon harjoitteluun.

SpeakApps-projektia on rahoittanut European Lifelong Learning Programme (LLP). Projekti on saanut lisärahoitusta viiden uuden kielen (ranska, romani, espanja, saksa ja kroatia) lisäämiseksi järjestelmään. SpeakApp järjestää työpajoja kaikissa mukana olleissa maissa ja pyrkii sitä kautta laajentamaan käyttäjäyhteisöään, jakamaan hyviä käytäntöjä ja kuulemaan käyttäjien kehittämisideoita SpeakApps-työkalujen edelleen kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on myös auttaa kehittämään kieltenopetusta ja tuomaan siihen uudenlaisia mahdollisuuksia sekä opettajille että opiskelijoiden itseopiskeluun.