* You are viewing Posts Tagged ‘academic’

Prezentacja projektu w polskim środowisku akademickim. Speakapps dissemination in Polish academic community

poster_SA_PlW marcu miały miejsce dwie akcje promujące projekt SpeakApps w środowisku polskich naukowców zajmujących się edukacją językową.

W dniach 9-10 marca w Warszawie, podczas spotkania członków Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, zostały zaprezentowane główne założenia metodyczne oraz możliwości wykorzystania powstałych w ramach projektu narzędzi w przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych z mówienia. Obecnie egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w … Continue Reading

Prace nad projektem SpeakApps w Krakowie. Disseminating SpeakApps from Kraków

post_polandW Uniwersytecie Jagiellońskim trwają obecnie prace związane z pilotażem narzędzi stworzonych w ramach projektu SpeakApps. Odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, podczas którego dr hab. Robert Dębski przedstawił podstawowe założenia projektu. Możliwości i perspektywy związane ze zdalnym nauczaniem języka polskiego jako obcego zostały także zaprezentowane przez dr hab. Roberta Dębskiego w ramach Krakowskich Seminariów Dydaktyki Zdalnego Nauczania w wykładzie „Research in CALL: From the Experiences of the University of Melbourne” oraz podczas kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się w październiku tego … Continue Reading