SpeakApps a les Jornades de Llengües Estrangeres. SpeakApps at the Catalonian Foreign Languages Conference

jornades-salouEl passat 26 novembre, SpeakApps es va presentar en el marc de les novenes Jornades de Llengües Estrangeres, organitzades pels serveis territorials del Departament d’Ensenyament a la província a Tarragona. Com a coordinador de SpeakApps, l’equip de la UOC va protagonitzar una de les darreres ponències de les jornades, en el transcurs de la qual es van detallar les principals característiques del projecte, com ara les eines de treball desenvolupades (Langblog, Videochat i Tandem). Així mateix, també es van explicar les dues àrees de les que consta la plataforma: una xarxa per a professors i les classes virtuals basades en Moodle.

Celebrades a l’Institut Jaume I de Salou entre el 24 i el 26 de novembre de 2011, les jornades s’han convertit en una cita anual ineludible per tal que els professors estableixin un diàleg i un intercanvi d’idees al voltant de l’ensenyament de llengües. L’objectiu no és un altre que enriquir les pràctiques docents que es porten a terme en els diversos centres educatius de la geografia catalana.

***

On 26th November 2011, the SpeakApps project was presented in the 9th Foreign Languages Conference, a meeting organized by the Education Department of the Catalan Autonomous Government. Held in Salou (Tarragona), the meeting gathers annually language teachers to share thoughts about teaching experiences and methodologies. Its aim is to enrich teaching practices that take place in Catalan schools.