Glac Páirt

Pobal Teagaisc Ní bheadh tionscadal SpeakApps ann gan tú. Más teagascóir teanga thú bí linn i bpobal SpeakApps agus bain triail as ardán Moodle SpeakApps. Is féidir le duine ar bith clárú agus cuntas saor in aisce a chruthú le teacht ar sheomra ranga Moodle mar a bhfuil fáil ar na trí uirlis atá á bhforbairt sa tionscadal. Na huirlisí seo ná Langblog, uirlis blagála físe / fuaime d’aschur labhartha, Videochat, córas físchomhdhála deartha do shainriachtanais grúpaí beaga oibre d’fhoghlaim teangacha, agus Tandem tool, córas bainistíochta inneachair do thascanna sioncrónacha beirte. Nó déan teagmháil linn ag speakapps@uoc.edu.
Institiúidí Tá sé tábhachtach comhoibriú a fháil uaitse chun uirlisí agus modheolaíochtaí SpeakApps a scaipeadh i measc úsáideoirí. Más ionadaí thú do chumann, do scoil, do roinn, nó d’ionad atá ag plé leis an dara teanga déan teagmháil linn ag speakapps@uoc.edu má tá spéis ag sa tionscadal. Go dtí seo, is féidir linn brath ar thacaíocht ó na heintitis seo a leanas:

Dublin City University:

Open University of Catalonia:

University of Groningen:

University of Jyväskylä:

Jagiellonian University: