O projektu

about1SpeakApps je projekt, čiji je cilj stvaranje opće dostupne i besplatne internetske platforme, koja omogućuje interaktivno učenje stranih jezika. Platforma SpeakApps je stvorena misleći na osobe, koje žele usavršavati svoje komunikacijske sposobnosti/vještine u području govora i razumijevanja sa sluhom. Prilikom stvaranja platforme mislilo se i na predavače, koji se rado koriste najnovijim IKT rješenjima (Informacijsko-Komunikacijska Tehnologija)

Platforma SpeakApps nudi:

  1. Jednostavan dostup inovativnim alatima, koji omogućuju interaktivno učenje jezika.
  2. Mogućnost učenja u virtualnim razredima.
  3. Tehnička rješenja, koje omogućavaju stvaranje i sinkronizirano izvršavanje interaktivnih jezičnih zadataka.
  4. Upute za korisnike platforme, koje sadrže informacije o tehničkom korištenju dostupnih aplikacija i osmišljavanju didaktičkih zadataka.
  5. Prostor, koji omogućuje razmjenu iskustva i novih ideja o metodama učenja.

Projekt SpeakApps nastao je kao odgovor na potrebe polaznika i predavača stranih jezika, koje su proizašle iz svakodnevne didaktičke prakse. Potreba dodatnog razvijanja sposobnosti efikasne usmene komunikacije proizlazi iz dva temeljna uvjeta:

  • U formalnoj edukaciji nije predviđena dodatna količina vremena za vještine govora.
  • Efemeran karakter govora tijekom jezične produkcije otežava polaznicima dobivanje odgovarajuće pomoći predavača, a kao rezultat toga otežano je samostalno razvijanje sposobnosti govora.

Cilj projekta SpeakApps, financiranog iz sredstava European Lifelong Learning Programme European Lifelong Learning Programme(LLP), je zadovoljenje navedenih potreba stvaranjem internetskog portala. Takav portal će okupljati predavače i polaznike, koji će sa zadovoljstvom koristiti mogućnosti učenja na daljinu.

Zahvaljujući narednoj donaciji pristigloj iz sredstava European Lifelong Learning Programme 1. studenog 2013. godine krenula je druga edicija projekta SpeakApps. Projektu je dodano pet novih jezika: francuski, romski, španjolski, njemački i hrvatski. Planiramo doprijeti i do drugih sektora učenja stranih jezika: ranoškolske edukacije i školske edukacije. U okviru projekta SpeakApps2 bit će prevedene radionice za otvoreno društvo stranih jezika. Glavni cilj projekta je podjela dobrih iskustava metodike učenja i korištenja novih tehnologija u edukaciji. Pozivamo sve na sudjelovanje u specijalno oblikovanim radionicama za korištenje SpeakApps alata. U okviru projekta planirano je održavanje on-line radionica i lokalnog školovanja u različitim središtima u Poljskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Irskoj. Informacije o datumima osposobljavanja bit će objavljene Internetskoj stranici projekta. Pozivamo na korištenje didaktičke pomoći objavljene u Open Educational Resources i na aktivno stvaranje ovog repozitorija davanjem vlastitih didaktičkih prijedloga.