* You are viewing Posts Tagged ‘Swedish’

Projektmöte i ett snöigt Jyväskylä. Project meeting in snowy Jyväskylä

Det senaste projektmötet hölls i Jyväskylä. När teamets medlemmar anlände till Jyväskylä, var hela staden täckt av snö och temperaturen var runt 20 minusgrader. Himlen var blå och solen sken. Det var verkligen ett perfekt väder för ett möte – inomhus!

Under de två dagarna diskuterade projektets partner alla aktuella delar av projektet. Ämnena som diskuterades var:

- Projektresultatens hållbarhet efter projektet.
- Pedagogisk utveckling och utbildning av lärare.
- En bank av pedagogiska resurser (SpeakApps Open Educational Resources).

Det var givande för alla partner att få en överblick över vad som har gjorts i de olika … Continue Reading

Redesigning a Swedish for specific purposes course

Traditionally, an oral presentation has played a significant role as part of a language course, perhaps because of its dual role in integrating learning with assessment. In fact, it is often one third of a course that students spend on listening to one another’s presentations. This may be due to the fact that presentation skills have been considered to be important elements for use in demonstrating student expertise as well as student ability in commenting on peer presentations.

In this particular context, the course in question is a six-week course in Swedish. The course is … Continue Reading

Meet the SpeakApps team in Gothenburg! Träffa SpeakApps-teamet i Göteborg!

All the SpeakApps partners will be attending the EuroCALL 2012 conference, that will be held at the Swedish city of Gothenburg from 22nd to 25th August. This is one of the most important events in Europe related to computer assisted language learning (CALL) and gathers researchers, teachers, developers and other experts from all over the continent.

The team from the Open University of Catalonia (UOC) will be responsible for the central SpeakApps presentation. Under the title Task and tool interface design for L2 speaking interaction online, the talk will be given … Continue Reading

Nya perspektiv på undervisning om och inlärning av muntliga färdigheter. New perspectives on teaching and learning oral skills

ll_wordleEtt av de viktigaste målen för SpeakApps-projektet är att undersöka nya sätt att undervisa och lära sig muntliga färdigheter. Under den första delen av projektet har detta stått i fokus för arbetet här i Jyväskylä.

Vår lokala projektgrupp har träffats vid olika tillfällen för att diskutera följande betydelsefulla frågor:

  • Vad är muntliga färdigheter?
  • Hur undervisar vi om muntliga färdigheter? Vilket är det viktigaste “innehållet” som ska läras / vilka är de viktigaste sakerna som studenterna måste lära sig? Hur lär man sig dessa bäst / hur undervisar man om dem?
  • Hur bedöms muntliga färdigheter? Vilka är … Continue Reading

Hälsningar från Jyväskylä. Greetings From Jyväskylä

speakapps_finalndiaArbetet med projektet inleddes med att det presenterades för svensklärarna vid Språkcentret vid Jyväskylä universitet. Under början av höstterminen genomfördes sedan flera workshopar för svensklärarna, där man diskuterade idéer och uppgifter som kan användas med de olika verktygen.  Verktygen har också börjat testas av lärarna, och nu planeras pilotering med studenter. Jyväskylä och Dublin har tillsammans utvecklat modeller för hur SpeakApps ska fortleva när projektet har avslutats. Vid en konferens i Tammerfors i oktober presenterades projektet i korthet för svensklärare från språkcentrer på andra universitet i Finland. Vi ser fram emot att den första gruppen … Continue Reading