Over

about1

Het project SpeakApps biedt een gratis, open source online platform met ICT-applicaties en onderwijstoepassingen waarmee taalleerders online hun spreekvaardigheid kunnen oefenen. Het SpeakAppsplatform biedt vreemde- en tweedetaalleerders en taaldocenten:

  1. Een snelle en gemakkelijke toegang tot innovatieve en interactieve online-applicaties voor het leren en doceren van talen;
  2. Virtuele klaslokalen voor leeractiviteiten;
  3. Oefeningen en hulpmiddelen voor synchrone taken;
  4. Technische en onderwijskundige handleidingen voor SpeakApps-gebruikers;
  5. Een gemeenschappelijke ruimte om ideeën en methodes uit te wisselen.

Het SpeakApps-project is opgezet om te beantwoorden aan de problemen die taalleerders en -docenten regelmatig tegenkomen. Denk daarbij aan:

  • In het formele tweede- of vreemdetaalverwerving is er vaak niet genoeg ruimte voor iedere cursist om de taal te oefenen;
  • De vluchtige aard van taal als gesproken medium maakt het moeilijk voor cursisten om feedback te kunnen krijgen op hun prestaties met als gevolg dat ze hun spreekvaardigheid nauwelijks kunnen corrigeren en verbeteren.

SpeakApps (een Europees Leven Lang Leren project), heeft als doel deze leemtes op te vullen aan de hand van een populaire taalleerwebsite die wordt ondersteund en uitgebreid door een grote community van taaldocenten. Op deze manier profiteren zij optimaal profiteren van de mogelijkheden die e-learning biedt.

Het SpeakApps-project heeft extra financiering ontvangen uit het Europese Leven Lang Leren Programma om vijf nieuwe talen (Frans, Romani, Spaans, Duits en Kroatisch) op te nemen. Daarnaast zal SpeakApps een reeks workshops organiseren in de verschillende landen. Deze workshops zijn gericht op opensourcecommunities en andere projecten waarin middelen en toekomstige innovaties worden gedeeld. Het SpeakApps-project zal gevolgen hebben voor taalonderwijsmethoden én docenten de middelen bieden om de materialen uit de SpeakApps Open Educational Resource te gebruiken om in online- of blendedlearningcursussen autonoom leren te bevorderen.

Bovendien worden er binnen het project ook trainingen en workshops voor docenten aangeboden. Hierdoor krijgt een grote doelgroep deelnemers zogenaamde ‘best practices’ en ideeën op Europees niveau aangereikt voor het ontwikkelen van eigen creatieve en didactische vaardigheden in het talenonderwijs.