O projekcie

about1 SpeakApps to projekt, którego celem jest stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej platformy internetowej umożliwiającej interaktywną naukę języków obcych. Platforma SpeakApps została zaplanowana z myślą o uczących się, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie mówienia i rozumienia ze słuchu oraz nauczycielach, którzy w swojej pracy chętnie wykorzystują najnowsze rozwiązania, jakie stwarza TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) Platforma SpeakApps oferuje:

  1. Łatwy dostęp do innowacyjnych narzędzi umożliwiających interaktywne nauczanie i uczenie się języków.
  2. Możliwość nauki w wirtualnych klasach.
  3. Rozwiązania techniczne umożliwiające wprowadzanie i synchroniczne wykonywanie interaktywnych zadań językowych.
  4. Przewodnik dla użytkowników platformy zawierający informacje dotyczące obsługi technicznej dostępnych aplikacji oraz projektowania zadań dydaktycznych.
  5. Przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń i dzielenie się nowymi pomysłami dotyczącymi metod nauczania.

Projekt SpeakApps powstał w odpowiedzi na potrzeby uczących się i nauczycieli wynikające z codziennej praktyki dydaktycznej. Potrzeba dodatkowego rozwijania umiejętności skutecznej i sprawnej komunikacji ustnej wynika z dwóch podstawowych czynników:

  • Tryb formalnej edukacji nie przewiduje wystarczającej ilości czasu na doskonalenie umiejętności mówienia.
  • Ulotny charakter mowy utrudnia studentom otrzymywanie odpowiedniego wsparcia ze strony nauczyciela podczas produkcji językowej, a w rezultacie samodzielne rozwijanie sprawności mówienia.

Finansowany ze środków European Lifelong Learning Programme (LLP) projekt SpeakApps ma na celu zaspokojenie tych potrzeb poprzez stworzenie portalu internetowego, skupiającego społeczność nauczycieli i uczących się, którzy z zadowoleniem będą korzystać z możliwości jakie daje zdalne nauczanie. 1 listopada 2013 roku, dzięki kolejnej dotacji otrzymanej w ramach środków European Lifelong Learning Programme, ruszyła druga edycja projektu SpeakApps. Do projektu zostało włączonych pięć nowych języków: francuski, romski, hiszpański, niemiecki i chorwacki. Planujemy także dotrzeć do innych sektorów nauczania języków obcych – edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. W ramach projektu speakApps2 zostaną przeprowadzone warsztaty skierowane do otwartej społeczności nauczycieli języków obcych. Celem nadrzędnym projektu jest dzielenie się dobrymi doświadczeniami w zakresie metodyki nauczania oraz stosowania nowych technologii w kształceniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w specjalnie zaplanowanych szkoleniach z zakresu używania narzędzi SpeakApps. W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały szkolenia online oraz szkolenia lokalne w różnych ośrodkach w Polsce, Niemczech, Holandii, Hiszpanii oraz Irlandii. Informacje o terminach szkoleń będą pojawiać się na stronie projektu. Zachęcamy także do korzystania z pomocy dydaktycznych zamieszczonych w Open Educational Resources oraz aktywnego tworzenia tego repozytorium poprzez włączanie własnych propozycji dydaktycznych.