Delta i projektet

Teaching community SpeakApps-projektet skulle inte vara möjligt utan dig. Om du är språklärare, kom gärna med i SpeakApps-projektet och testa SpeakApps Moodle-plattform. Vem som helst kan registrera sig genom att skapa ett gratis konto och få tillgång till klassrummen i Moodle, där de tre verktyg som har utvecklats i projektet finns tillgängliga. De här verktygen är Langblog, en audio/videoblogg för muntlig produktion, Videochat, ett videokonferenssystem som har utformats för de speciella behoven av små grupparbeten i språkinlärningen, och Tandem-verktyget, ett innehållshanteringssystem för synkrona paruppgifter. Du kan också ta kontakt med oss på speakapps@uoc.edu.
Institutioner Ditt deltagande är nyckeln för att sprida SpeakApps-verktygen och metodiken bland användarna. Om du representerar ett universitet, en skola, ett centrum, en förening eller någon annan institution där man undervisar i främmande språk, ta kontakt med oss på speakapps@ouc.edu om du är intresserad av projektet. Så här långt kan vi räkna med stöd från följande institutioner:

University of Jyväskylä:

Open University of Catalonia:

University of Groningen:

Dublin City University:

Jagiellonian University: